XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 18 lipca

Otwarto kolegium jezuickie w Wilnie

18 lipca 1570 roku w Wilnie otwarto kolegium jezuickie, trzecie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wikipedia Kolegium jezuitów w Wilnie Organizatorem kolegium był Stanisław Warszewicki a jednym jego pierwszych rektorów Piotr Skarga. W kwietniu 1579 roku dzięki przychylności Stefana Batorego przekształcono kolegium w Uniwersytet Wileński.

Miejsce wydarzenia: Wilno Położenie geograficzne na mapie