XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 21 lipca

Hetman Mikołaj Firlej wysłał odwetową wyprawę jazdy na ziemie pruskie

21 lipca 1520 roku w czasie wojny polsko-krzyżackiej (1519 - 1521) z Braniewa wyruszają oddziały lekkiej jazdy armii królewskiej, których zadaniem jest pustoszenie pobliskich terenów pruskich. Akcja podjęta przez hetmana Mikołaja Firleja ma na celu odpowiedź na krzyżacką ekspedycję wysłaną przez wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna na początku lipca tegoż roku. Wojska zakonne dowodzone przez Burcharda Sichau i Antona von Schlettstadt pustoszą część Mazowsza a 23 lipca po krótkim oblężeniu zdobywają Pisz. Wysłane z Braniewa, liczące około 2 tysięcy jezdnych wojska królewskie to głównie oddziały zaciężne, ale także Tatarzy litewscy i niewielka chorągiew nadworna. W ciągu kilku dni wyprawa dociera w okolice Kętrzyna i Sępopola, po drodze łupiąc i dokonując zniszczeń, by w początkach sierpnia 1520 roku powrócić do Braniewa. W Archiwum Skarbu Koronnego przechowywanym w Archiwum Głównym Akt Dawnych zachowały się rejestry wypłat dla dworzan z chorągwi nadwornej będących zwrotem kosztów za udział w tej właśnie wyprawie - dworzanie mieli otrzymać od 3 do 5 złotych na każdego konia. Gładysz Andrzej, "Rejestr dworzan konnych Zygmunta I Starego wysłanych do walki z Krzyżakami pustoszącymi Mazowsze na przełomie lipca i sierpnia 1520 roku", Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2020, nr 4(274), str. 179

Miejsce wydarzenia: Braniewo Położenie geograficzne na mapie