XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 28 lipca

Zmarł Jan Dziaduski, biskup chełmski i przemyski, przeciwnik reformacji

28 lipca 1559 roku w Brzozowie zmarł Jan Dziaduski, biskup chełmski i przemyski, doktor praw uniwersytetu w Bolonii, przeciwnik reformacji. Wikipedia Jan Dziaduski W 1545 roku objął biskupstwo przemyskie, gdzie oprócz uporządkowania spraw administracyjnych diecezji i budowy katedry zajął się zwalczaniem szerzącej się wówczas wiary luterańskiej i kalwińskiej. Szczególnie głośny był konflikt biskupa z kanonikiem Stanisławem Orzechowskim, który występował publicznie i podczas synodów biskupich przeciw celibatowi, biorąc zresztą później ślub i zrzekając się tytułów kościelnych. Sawicki Jakub, "z dziejów ustawodawstwa synodalnego diecezji przemyskiej o. ł.", NASZA PRZESZŁOŚĆ, Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, t. III, 1947, str. 5-6 Biskup Jan Dziaduski występował także przeciw przejmowaniu świątyń katolickich przez zwolenników reformacji, obłożył klątwą szlachtę winną tego procederu, jak też ekskomunikował i przepędził licznych plebanów. Wyczawski Hieronim Eug., "Diecezja Przemyska w 600 rocznicę bulli Grzegorza XI Debitum pastoralis oilicii z 13 II 1375 r.", Studia Theologica Varsaviensia 12/2, 1974, str. 174 Na terenie biskupstwa przemyskiego protestanci opanowali wówczas około 20 kościołów, które jednak już pod koniec XVI i w XVII wieku przywracano katolikom w związku z częstymi wówczas konwersjami szlachty protestanckiej na katolicyzm.

Miejsce wydarzenia: Brzozów Położenie geograficzne na mapie