XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 27 lipca

Papież Leon X wydał bullę korzystną dla Zakonu Krzyżackiego

27 lipca 1513 roku niedawno wybrany papież Leon X wydał bullę, w której opowiadał się za rozstrzygnięciem sporów polsko-krzyżackich podczas soboru. Smołucha Janusz, "Działalność Achillesa de Grassisa jako kardynała protektora Polski przy stolicy apostolskiej w latach 1511-1523", Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 87 (1997), str. 154 Była to niekorzystna decyzja dla Zygmunta I Starego, gdyż wówczas państwo zakonne mogłoby liczyć na pomyślny wynik sporu z Polską opierając się na swoich licznych stronnikach w Rzymie. Od dwóch lat wielkim mistrzem zakonu był Albrecht Hohenzollern, który z całą energią kontynuował politykę swojego poprzednika (Fryderyka Saskiego) starając się podważyć ustalenia pokoju toruńskiego z 1466 roku, uniezależnić się od Polski a nawet odzyskać dla zakonu tereny Prus Królewskich. Albrecht konsekwentnie odmawiał złożenia hołdu królowi, poszukując sojuszników na dworze cesarskim i w Moskwie, prowadząc też działania dyplomatyczne w Rzymie.

Miejsce wydarzenia: Rzym Położenie geograficzne na mapie