XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 30 lipca

Kapitulacja oblężonego przez wojska moskiewskie Smoleńska

30 lipca 1514 roku oblężony od czerwca Smoleńsk skapitulował przed wojskami Wasyla III, wielkiego księcia moskiewskiego. Baczkowski Krzysztof, "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", 2012, str. 633 Wikipedia Bitwa pod Orszą (1514) Wikipedia Oblężenie Smoleńska (1514) Wojskami wielkiego księcia dowodził litewski kniaź Michał Gliński, który kilka lat wcześniej przeszedł na stronę moskiewską. Oblegający zgromadzili liczącą kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy armię i silną artylerię, ocenianą według różnych źródeł na 140 do 300 dział. To właśnie intensywne ostrzały artyleryjskie i brak odsieczy skłoniły dowodzącego obroną  wojewodę smoleńskiego Jerzego Sołłohoba do kapitulacji. Część źródeł podaje 31 lipca lub 1 sierpnia jako datę kapitulacji. Przejęcie miasta było ogromnym sukcesem Wasyla III, nie całkiem zrównoważonym przez późniejsze zwycięstwo wojsk polsko-litewskich pod Orszą. Sytuacja polityczna Polski i Litwy stawała się trudna wobec zawartego w lutym 1514 roku sojuszu Moskwy z cesarzem Maksymilianem I i prób zmontowania przeciwko Zygmuntowi I Staremu większej koalicji z udziałem Zakonu Krzyżackiego, państw niemieckich, Mołdawii czy Danii. Groźbę zażegnał dopiero zjazd wiedeński w 1515 roku, w wyniku którego cesarz wycofał się z porozumienia z Wasylem III. Wojna trwała jednak dalej, dopiero w 1522 roku podpisano w Moskwie pięcioletni rozejm, w którego warunkach ustalono, że strony konfliktu zachowują swoje zdobycze. Oznaczało to, że Litwa traci Smoleńsk. Miasto powróciło pod władanie Rzeczypospolitej dopiero w roku 1611, nie na długo jednak - po czterdziestu latach Smoleńsk stał się ponowie częścią państwa rosyjskiego.

Miejsce wydarzenia: Smoleńsk Położenie geograficzne na mapie