XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 4 lipca

Gdańsk otrzymał przywilej religijny od Zygmunta Augusta

4 lipca 1557 roku Zygmunt II August nadał Gdańskowi przywilej religijny, w którym akceptował udzielanie komunii pod dwoma postaciami. reformacja-pomorze.pl Maciuszko Janusz T., "Początki reformacji w Gdańsku i na Pomorzu" Miasta pruskie od pewnego czasu starały się o uzyskanie wolności wyznaniowej. W 1557 roku wobec wzbierającego konfliktu o Inflanty i skłonności mieszczan do poważnego wsparcia finansowego wydatków wojennych władcy, Zygmunt wcześniej niechętny, teraz zgodził się na jawne praktyki religijne ewangelików. Przywilej miał charakter czasowy, jednak praktycznie spowodował szerzenie się reformacji na terenie Prus Królewskich. Podobne przywileje otrzymał w tym samym roku Toruń, a później Elbląg i mniejsze miasta pruskie.