XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 lipca

Stefan Batory wydał dekret chroniący Żydów

5 lipca 1576 roku Stefan Batory wydał dekret chroniący Żydów i nakładający poważne kary za bezpodstawne oskarżenia o mordy rytualne. W kraju panowało wówczas wzburzenie po śmierci w niejasnych okolicznościach syna szlachcica Studzeńskiego. Muzeum Historii Polski (muzhp.pl) Dekret Stefana Batorego chroniący Żydów Wirtualny Sztetl Gąbin - Historia społeczności Król podkreślał, że oskarżenia i nękanie społeczności żydowskiej są sprzeczne z przywilejami uzyskanymi przez nią od poprzednich władców Królestwa Polskiego. Kłócą się także z prawdą i rozumem, Żydzi bowiem nie potrzebują krwi chrześcijan do swoich obrzędów. Tazbir Janusz, "Tolerancja w Rzeczypospolitej XVI-XVII stulecia", Biblioteka Teologii Fundamentalnej, t. 3, 2008, str. 123 Dekret groził śmiercią każdemu, kto nie byłby w stanie udowodnić swoich oskarżeń o mord rytualny. Już od czasów Zygmunta Augusta sprawy przeciwko Żydom o profanacje i mordy rytualne podlegały wyłącznie sądom królewskim i sejmowym.