XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 14 sierpnia

Zygmunt I Stary przyjął na audiencji posłów biskupa warmińskiego Ferbera

14 sierpnia 1525 roku w Krakowie Zygmunt I Stary przyjął na audiencji posłów biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera. Biskup Marian, "Stanowisko przedstawicieli kleru warmińskiego wobec rewolty gdańskiej w 1525 roku", Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 1-2, 1973, str. 135 Wikipedia Maurycy Ferber (1471–1537) Generalny oficjał biskupa Tiedemann Giese i jego kanclerz Fe­liks Reich upominali się o miasta Braniewo i Tolkmick, które wbrew wcześniejszym ustaleniom zostały przejęte przez komisarzy królewskich na rzecz króla. W kwietniu 1525 roku, kilka dni po zawarciu traktatu krakowskiego i po hołdzie pruskim przystąpiono do zawarcia dodatkowej umowy między Polską a Prusami, w której sprecyzowano m.in. proces wzajemnego przekazywania sobie zamków i miast zajętych podczas wojny polsko-krzyżackiej. Zwroty zamków i miast miały odbywać się kolejno: po oddaniu jednego zamku przez księcia Albrechta Hohenzollerna, jeden zamek miał być oddany przez stronę polską. Małłek Janusz, "Prusy Królewskie a Prusy Książęce w latach 1525-1548", Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 53, 1976, str. 31 Król wymówił się koniecznością zasięgnięcia opinii u swoich doradców, obiecał jednak rozstrzygnąć sprawę podczas najbliższego sejmu w Piotrkowie. Sporne miasta powróciły pod władanie biskupa warmińskiego dopiero w sierpniu 1526 roku.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie