XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 13 sierpnia

Zygmunt I Stary wydał list wojenny - ustawę o zakresie władzy hetmana Stanisława Kiszki

13 sierpnia 1507 roku w Mińsku Zygmunt I Stary wydał list wojenny - ustawę o zakresie władzy hetmana wielkiego Stanisława Kiszki. Wobec toczącej się wojny litewsko-moskiewskiej konieczne stało się ustanowienie praw dotyczących dyscypliny wojskowej, w sytuacji gdy wielki książę nie dowodził wojskami osobiście. Ustawa została przygotowana podczas sejmu mińskiego przez Zygmunta Starego i członków rady m.in. Andrzeja Holszańskiego, Mikołaja Radziwiła i samego Stanisława Kiszkę. Łopatecki Karol, "Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)", Białystok 2018, str. 177-178 Przekazano w niej hetmanowi władzę sądowniczą wielkiego księcia, upoważniono do podejmowania decyzji o charakterze wojennym, nakazano też posłuszeństwo służbie ziemskiej wobec hetmana, wreszcie hetman otrzymał prawo nakładania kar szczególnie za przestępstwa wobec ludności cywilnej. Zadbano również o zapewnienie ochrony prawnej urzędnikom hetmana. Władza hetmana nie była absolutna: podlegali jej bojarzy natmiast możnowładcy podlegali sądowi hospodarskiemu.

Miejsce wydarzenia: Mińsk Położenie geograficzne na mapie