XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 16 sierpnia

Jan II Zygmunt Zapolya został księciem Siedmiogrodu

16 sierpnia 1570 roku na mocy układu w Spirze Jan II Zygmunt Zapolya został pierwszym księciem Siedmiogrodu. Wikipedia John Sigismund Zápolya Książę był synem Jana Zapolya i Izabeli Jagiellonki, córki Zygmunta Starego i królowej Bony. Jego ojciec, wybrany w 1526 roku przez sejm węgierski królem, początkowo przegrał walkę o tron z Habsburgami. Wspierany przez możnowładców polskich i przede wszystkim sułtana, którego protektorat przyjął, został ostatecznie władcą Węgier wschodnich. Zmarł w 1540 roku tuż po narodzinach Jana II Zygmunta, którego droga do władzy również nie była prosta i również wiodła przez kilkuletni pobyt w Polsce. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 103-104 Jan Zygmunt wraz z matką wrócili do Transylwanii w 1556 roku, korzystając z poparcia Sulejmana Wspaniałego, któremu książę złożył hołd w 1566 roku w Zemun. Spory i wojny z Habsburgami zakończył dopiero układ w Spirze z 1570 roku. Książę był już wówczas poważnie chory i zmarł w marcu kolejnego roku. Nie miał potomstwa, większość majątku zapisał swojemu wujowi Zygmunowi Augustowi. Na jego następcę sejm wybrał Stefana Batorego, który przybrał tytuł wojewody, a kilka lat później został elekcyjnym królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.