XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 17 sierpnia

Biskup Walencji Jan de Monluc wyruszył z Paryża do Polski

17 sierpnia 1572 roku Jan de Monluc, biskup Walencji i francuski dyplomata, wyruszł z Paryża do Polski z misją wspierania kandydatury Henryka Walezego, księcia Andegawenii, na tron Rzeczypospolitej. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 163-166 Henryk był jeszcze za życia Zygmunta Augusta wymieniany wśród możliwych jego następców, także przez samego władcę (obok kandydatury habsburskiej, szwedzkiej czy Piasta legnickiego Fryderyka). Problemem zniechęcającym szlachtę do Henryka był krwawy konflikt religijny trwający we Francji. Poważnym kontrkandydatem francuskiego królewicza był arcyksiążę Ernest z dynastii Habsburgów, któremu z kolei sprzyjała część magnaterii lecz ogół szlachty był nastawiony raczej antyniemiecko, obawiano się habsburskiego absolutyzmu. Zbiegiem okoliczności również 17 sierpnia wyruszł do Polski cesarski poseł Wilhelm z Rożemberka Gmiterek Henryk, "Wilhelm z Rożemberka w Lubelskiem w latach 1572 - 1573", Rocznik Lubelski 31-32, 1989-1990, str. 104, wraz z licznym orszakiem. Rozpoczął się okres skomplikowanych zabiegów i gier dyplomatycznych mających wyłonić poprzez wolną elekcję nowego władcę Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Miejsce wydarzenia: Paryż Położenie geograficzne na mapie