XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 18 sierpnia

Wydano zakaz noszenia broni palnej w Krakowie

18 sierpnia 1535 roku Zygmunt I Stary wydał ordynację dla Krakowa, a także Kazimierza i Kleparza, w której zakazywał noszenia broni palnej. Od XIV wieku w mieście obowiązywał już zakaz dobywania broni białej, można jednak było ją nosić. Mikuła Maciej, "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich", Kraków 2014, str. 298 Trzy lata wcześniej król ustanowił podobne prawa dla księstw zatorskiego i oświęcimskiego, gdzie za publiczne noszenie broni palnej groziła kara 10 grzywien, co ciekawe połowę wartości kary otrzymywał donosiciel a identyczna kara 10 grzywien groziła temu, kto widział lecz nie zawiadomił władz o osobie publicznie noszącej rusznicę.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie