XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 20 sierpnia

Upadek inflanckiej twierdzy Felin

20 sierpnia 1560 roku padła twierdza Felin należąca do inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego a oblegana przez wojska moskiewskie Iwana Groźnego. Plewczyński Marek, "Krzyżacy i prusacy książęcy w armii koronnej w latach 1497-1572", Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, 12, 1998, str. 43 Twierdzy bronił poprzedni mistrz krajowy zakonu Johann von Fürstenberg, który niedawno zrezygnował ze współprzewodzenia zakonowi na rzecz Gottharda Kettlera. Wobec zagrożenia ze strony rosyjskiej Fürstenberg zawarł w 1557 roku porozumienie z Zygmuntem II Augustem, szukał też wsparcia przeciw Moskwie w Szwecji i Danii. Sytuacja zakonu była jednak coraz trudniejsza. Twierdza Felin broniła się dwa tygodnie, zanim zdrada i bunt zołnierzy zaciężnych wymusiły kapitulację. Wikipedia Johann Wilhelm von Fürstenberg Johann von Fürstenberg dostał się do niewoli. Nie zgodził się na propozycje Iwana Groźnego by walczyć po stronie moskiewskiej a na zdobytej kosztem Polski dawnej ziemi zakonnej zostać świeckim księciem, zależnym od Rosji. Zakon podejmował wysiłki dyplomatyczne by uwolnić dawnego mistrza, jednak bezskutecznie. Fürstenberg zmarł prawdopodobnie w 1568 roku. Tereny zakonu dostały się pod władanie Szwecji, Danii Rosji i Polski, ostatni mistrz - Gotthard Kettler, wzorem Albrechta Hohenzollerna został świeckim księciem Kurlandii i złożył hołd lenny Zygmuntowi Augustowi.

Miejsce wydarzenia: Felin (est. Viljandi) Położenie geograficzne na mapie