XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 26 sierpnia

Podpisano traktat w Grzmiącej

26 sierpnia 1529 roku w Grzmiącej (niem. Grimnitz) podpisano traktat między Pomorzem a Brandenburgią. Marchia Brandenburska zrzekła się w nim pretensji do pomorskiego lenna, zaś władcy Pomorza: Jerzy I i Barnim IX zgodzili się na sukcesję Brandenburgii po ewentualnym wygaśnieciu dynastii Gryfitów. Wikipedia Grzmiąca (województwo zachodniopomorskie) Traktat został zatwierdzony przez stany pomorskie 25 października 1529 roku, w tym samym roku zawarto również pomorsko-brandenburskie przymierze zaczepno-obronne. Stablilizacja między Marchią a Gryfitami przyczyniła się też do wzrostu handlu polskiego przebiegającego szlakiem przez teren Pomorza, przymierze bowiem zapewniało też bezpieczeństwo kupcom i wspólne tępienie rozbojów. Chojnacka Kazimiera, "Walka o wolny handel i żeglugę na Warcie i Odrze w pierwszej połowie XVI wieku", Przegląd Zachodni, nr 3-4, 1952, str. 655 Handel bezpośrednio przez terytorium Brandenburgii był w Polsce zakazany od 1520 roku, w związku z wrogimi stosunkami między obu krajami. Szlak pomorski stał się wówczas główną lądową drogą handlową dla towarów polskich wywożonych do Europy Zachodniej. Dynastia Gryfitów wygasła dopiero ponad 100 lat później, w 1637 roku, Wikipedia Gryfici część terytorium Pomorza przypadła wówczas Hohenzollernom, część jednak dostała się pod okupację szwedzką.

Miejsce wydarzenia: Grzmiąca Położenie geograficzne na mapie