XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 27 sierpnia

Jan Olbracht został obrany królem Polski

27 sierpnia 1492 roku na sejmie w Piotrkowie Jan Olbracht został wybrany na króla Polski. Borkowska Urszula, "Dynastia Jagiellonów w Polsce", Warszawa, 2011 Wikipedia Jan I Olbracht Dwa miesiące wcześniej zmarł Kazimierz Jagiellończyk, który wyznaczył na swego następcę na Litwie Aleksandra Jagiellończyka, następcy na tronie polskim wyznaczyć nie mógł, jedynie polecił szlachcie Jana Olbrachta. O tron starali się także dwaj z pozostałych synów Kazimierza: Władysław, król Czech i Węgier oraz Zygmunt, kandydatem był także książę mazowiecki Janusz II. Wielki książę litewski Aleksander popierał Jana Olbrachta, podobnie najmłodszy z braci - biskup krakowski Fryderyk. Zdecydowana większość szlachty uszanowała wolę zmarłego króla i Jan Olbracht wstąpił na tron, koronacja odbyła się pod koniec września 1492 roku.

Miejsce wydarzenia: Piotrków Położenie geograficzne na mapie