XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 29 sierpnia

Ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego

29 sierpnia 1535 w Krakowie miał miejsce ślub Jadwigi Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego z pierwszego małżeństwa, z Joachimem II Hektorem z dynastii Hohenzollernów. Wikipedia Jadwiga Jagiellonka (1513-1573) Nieżyjąca wówczas matka Jadwigi, Barbara Zapolya, była siostrą króla Węgier Jana, co czyniło Jadwigę - jedyną krewną króla - prawdopodobną kandydatką do dziedziczenia. Z kolei Joachim II Hektor był od kilku tygodni elektorem brandenburskim, trzydziestoletnim wdowcem - Jadwiga miała zostać jego drugą żoną. Ślubu udzielał biskup krakowski Piotr Tomicki a uroczystości weselne trwały 2 tygodnie. Ślub zakończył wieloletnie perypetie matrymonialne Jadwigi, łączonej wcześniej z kandydatami do małżeństwa z różnych stron Europy, od Mazowsza przez Hiszpanię do Szkocji. Parę lat później Joachim II, wbrew oczekiwaniom swojego teścia Zygmunta I Starego, porzucił wiarę katolicką przyjmując 1 listopada 1539 r. w Spandau komunię pod dwiema postaciami. Kucharczyk Grzegorz, "Prusy. Pięć wieków", 2020 W 1563 roku Zygmunt II August poparł starania Joachima II dotyczące tronu pruskiego, dopuszczając go do dziedziczenia w przypadku wygaśnięcia pruskiej linii Hohenzollenrów. Prawo to zatwierdził sejm w roku 1569 Kucharczyk Grzegorz, "Prusy. Pięć wieków", 2020, a stało się faktem blisko 50 lat później. Joachim II zmarł w 1571 r. Wikipedia Joachim II Hector, Elector of Brandenburg , jego prawnuk Jan Zygmunt Hohenzollern został księciem Prus w roku 1618. Jadwiga przeżyła swojego małżonka o dwa lata, zmarła 7 lutego 1573 roku w Alt Ruppin.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie