XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 31 sierpnia

Zawarto pierwszy pakt wileński

31 sierpnia 1559 roku w Wilnie zawarto pierwszy pakt między Zygmuntem II Augustem a inflancką gałęzią zakonu krzyżackiego. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 127 Wikipedia Pakt wileński Mistrz Gotthard Kettler oddał ziemie zakonu pod opiekę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sytuacja zakonu była wówczas krytyczna, w 1558 roku Inflanty zostały najechane przez wojska moskiewskie Iwana IV Groźnego, ze słabości zakonu skorzystały też Szwecja i Dania, Rewel (obecnie Tallin) oddał się pod opiekę szwedzką, północno zachodnią część Estonii opanowała Dania. W ramach traktatu szóstą część terytorium zakonu oddano w zastaw (z prawem wykupu) wielkiemu księstwu litewskiemu. Łopatecki Karol, "'Disciplina militaris' w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", 2012, str. 312 Kettler liczył na istotne wsparcie militarne zakonu przez Litwę, jednak tak nie była wystarczająca, w 1560 roku pod Ermes Bodniak Stanisław, "Polska a Bałtyk za ostatniego Jagiellona", Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 3, 1946, str. 47 Moskwa odniosła zwycięstwo nad armią inflancką. Rok później zawarto kolejny pakt w Wilnie, tym razem opiekę nad ziemiami upadającego zakonu objęło także Królestwo Polskie. Doszło do sekularyzacji zakonu a Gotthard Kettler został świeckim księciem Kurlandii.

Miejsce wydarzenia: Wilno Położenie geograficzne na mapie