XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 1 września

Zamordowano hospodara mołdawskiego Stefana Raresza

1 września 1552 roku w okolicy wsi Ţuţora (pol. Cecora) zamordowany został hospodar mołdawski Stefan Rareş, sprawcami mordu byli mołdawscy bojarzy spiskujący przeciw władcy po jego nieudanej wyprawie do Siedmiogrodu. Wikipedia Stefan Rareş Następcą Stefana został Jan Joldea, który panował zaledwie trzy dni, obalony przez wojska polskie wysłane przez hetmana Sieniawskiego. Polacy dowodzeni przez starostę kamienieckiego Macieja Włodka wspierali kandydaturę Piotra, nieślubnego syna hospodara Bogdana III Jednookiego. Po przekroczeniu Dniestru Piotr przybrał imię Aleksandra IV i uznał się za lennika Królestwa Polskiego, hołd w imieniu Zygmunta Augusta odebrał hetman Sieniawski. Działania te zostały jednak podjęte bez wiedzy króla, który hołd odrzucił obawiając się reakcji Turcji, nakazał też wojskom polskim natychmiastowy odwrót z Mołdawii. Szutkiewicz Bartosz, "Polska a Mołdawia w latach 1551–1572", Białostockie Teki Historyczne, tom 7/2009, str. 13 Sytuację udało się rozwiązać na drodze dyplomatycznej, Polska i Turcja przedłużyły w 1553 roku traktat pokojowy, Sułtan uznał władzę Aleksandra IV, który dodatkowo ponowił hołd wobec Korony. Mołdawia pod panowaniem nowego hospodara wsparła w 1556 roku powrót Izabeli Jagiellonki i jej syna Jana Zygmunta do Siedmiogrodu.

Miejsce wydarzenia: Cecora Położenie geograficzne na mapie