XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 7 sierpnia

Zygmunt August przyjął księgę uchwał Soboru Trydenckiego

7 sierpnia 1564 roku podczas obrad sejmu w Parczewie Zygmunt August przyjął z rąk nuncjusza papieskiego Jana Franciszka Commendone księgę uchwał Soboru Trydenckiego oraz indeks ksiąg zakazanych. Aleksandrowicz Piotr, "Przyjęcie przez króla i senat uchwał Soboru Trydenckeigo w Parczewie w 1564 r.", Prawo Kanoniczne kwartalnik prawno-historyczny, 9/3-4, 1966, str. 375 Tego samego dnia król wydał dwa edykty przeciw heretykom, nakazujące opuszczenie Królestwa Polskiego innowiercom obcego pochodzenia, którzy z przyczyn religijnych zbiegli wcześniej do Polski. Godlewski Łukasz, "Spory szlachty o dziesięciny i jurysdykcję duchownych na sejmach egzekucyjnych 1562–1565", Białostockie Teki Historyczne, tom II/2013, str. 59 Edykty te spotkały się jednak ze sprzeciwem szlachty, wobec czego Zygmunt August złagodził swoje postanowienie ograniczając nakaz banicji do ministrów ariańskich. W praktyce jednak edyktów tych nie przestrzegano wcale. Sejm w Parczewie, mieście będącym tradycyjnym miejscem spotkań polsko-litewskich, miał obradować na temat planowaniej unii obu krajów, jednak zdominowały go problemy religijne. Oprócz uchwał soborowych dyskutowano na temat jurysdykcji sądów kościelnych nad szlachtą. Był to jak się okazało ostatni sejm w tym mieście, trzy lata później spłonął parczewski Dom Królewski, w którym obradowali senatorowie i posłowie. Nie został odbudowany a jego teren Zygmunt August podarował miejscowemu kościołowi.

Miejsce wydarzenia: Parczew Położenie geograficzne na mapie