XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 9 sierpnia

Zawarto rozejm między Szwecją a Królewcem

9 sierpnia 1525 roku zawarto rozejm między Szwecją a Królewcem, który miał obowiązywać do września 1526 roku. Małłek Janusz, '"Preussischer Einfluss auf die Reformation Schwedens. Ein Beitrag zur preussisch-schwedischen Geschichte in den 20-er Jahren des 16. Jahrhunderts", Gottfrid Carlsson, 1952 : [recenzja]', Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 1965, str. 288-289 Historia konfliktu szwedzko-pruskiego wywodziła się jeszcze z czasów zakonu krzyżackiego, kiedy to zakon sprzymierzył się z Danią a Szwecja blokowała handel morski Prus. Straty ponoszone z tego tytułu przez Królewiec skłoniły Albrechta Hohenzollerna - już po sekularyzacji zakonu - do podjęcia rozmów dyplomatycznych i zawarcia rozejmu. Przed upływem jego terminu podjęto kolejne rozmowy dyplomatyczne i zawarto w sierpniu 1526 roku traktat pokojowy. Przy okazji wizyt posłów pruskich w Sztokholmie doszło też do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z ruchem reformacyjnym. Prusy Książęce były pierwszym na świecie państwem o wyznaniu luterańskim, Szwecja podążyła tą drogą w roku 1527.