XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 sierpnia

Albrecht Hohenzollern ukończył wojskowy traktat Kriegsordnung...

10 sierpnia 1555 roku książę Albrecht Hohenzollern ukończył prace nad traktatem o tematyce wojskowej: Kriegsordnung bin ich genant, Wer kriegt und ist in mir bekant, Der kan nach der zeit und gestalt, all sein schlachtordnung machen balt, Auch brauchen manchen vortheil gut, dem feindt zu stilln sein ubermut. Łopatecki Karol, "Twórczość wojskowa Albrechta Hohenzollerna. Uwagi nad trzema manuskryptami przypisanymi w latach 2009-2014 Albrechtowi Hohenzollernowi", Odrodzenie i Reformacja w Polsce, LIX 2015, str. 168 Traktat w formie rękopisu podpisany przez księcia przekazano Zygmuntowi II Augustowi, który wcześniej zachęcał władcę Prus do kontynuowania jego pasji związanej z teorią wojskowości. Albrecht Hohenzollern był uważany przez współczesnych za znawcę tematyki militarnej, mimo iż  osobiście nie uczestniczył w wielu kampaniach wojennych, jego największym doświadczeniem była wojna z Polską w latach 1519-1521. Traktat oprócz typowych elementów dla dzieł tego rodzaju w okresie renesansu, zawierał oryginalne przemyślenia dotyczące szyków wojskowych i przeformowywania oddziałów na polu bitwy. Zygmunt August zlecił w 1559 roku tłumaczenie dzieła na język polski, które wykonał sekretarz królewski Maciej Strubicz. Przekład pod tytułem Księgi o rycerskich rzeczach a sprawach wojennych, z pilnością zebrane a porządkiem dobrem spisane został ukończony w sierpniu 1561 roku, zachował się do dziś i jest przechowywany w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie.