XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 10 września

Sejm mazowiecki złożył przysięgę wierności Zygmuntowi Staremu

10 września 1526 roku w Warszawie sejm mazowiecki złożył przysięgę wierności królowi Zygmuntowi I Staremu. Wikipedia Powrót do Królestwa Polskiego Tym samym szlachta mazowiecka potwierdziła inkorporację księstwa do Królestwa Polskiego. Ostatni książę mazowiecki z dynastii Piastów, Janusz III, zmarł wiosną 1526 roku nie zostawiając potomstwa. Mimo różnych pomysłów na dalsze losy księstwa, królowa Bona myślała np. o ustanowieniu Mazowsza księstwem dziedzicznym Zygmunta Augusta, zwyciężyło jednak zdanie króla, który dążył do pełnej inkorporacji. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 66-67 Tę w 1529 roku potwierdził sejm koronny w Piotrkowie, na którym po raz pierwszy pojawili się przedstawiciele szlachty mazowieckiej.

Miejsce wydarzenia: Warszawa Położenie geograficzne na mapie