XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 9 września

Zmarł Erazm Ciołek, dyplomata królewski i biskup płocki

9 września 1522 roku w Rzymie zmarł Erazm Ciołek, biskup płocki i dyplomata w służbie królów: Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego. Wikipedia Erazm Ciołek (biskup płocki) Do Rzymu zaprowadziła biskupa misja dyplomatyczna zlecona mu przez Zygmunta Starego. Najpierw podczas sejmu Rzeszy w Augsburgu a potem w Rzymie u papieża Leona X Erazm Ciołek zabiegał o poparcie sprawy polskiej w konflikcie z zakonem krzyżackim, jednak nie odniósł powodzenia. Nie udały się także prywatne zabiegi biskupa o godność kardynalską. Erazm Ciołek zmarł w wyniku panującej w Rzymie zarazy, w wieku 48 lat.

Miejsce wydarzenia: Rzym Położenie geograficzne na mapie