XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 12 września

Drukarz Aleksy Rodecki stanął przed sądem królewskim

12 września 1585 roku odbyła się rozprawa przed królem Stefanem Batorym, podczas której sądzono drukarza Aleksego Rodeckiego. Wikipedia Aleksy Rodecki Rodecki w 1574 roku założył w Krakowie drukarnię, w której wydawał głównie dzieła ariańskie. Jedno z tych dzieł, książka Praedpuarum enumeratio causarum antytrynitarza i byłego jezuity Christiana Franckena Wikipedia Christian Francken , sprowadziło na jego głowę kłopoty. Przeciw wydaniu książki interweniował u króla prowincjał jezuitów, Jan Paweł Campano. Stefan Batory nakazał zamknięcie drukarni, Rodeckiego aresztowano i zabroniono wykonywania zawodu. Sam autor dzieła zbiegł do Siedmiogrodu. Oskarżonego drukarza bronił skutecznie Stanisław Taszycki, unitarianin i poseł na sejm, w kilka tygodni później Aleksy Rodecki wyszedł na wolność, zwrócono mu też warsztat drukarski. Buchwald-Pelcowa Paulina, "Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem", Warszawa 1997, str.189-190 Drukarz spotkał się jednak także z krytyką ze strony zboru ariańskiego, za druk książek sprzecznych z doktryną i bez jego zgody, na krótki czas został nawet wykluczony ze zboru. W 1588 roku wrócił do drukowania książek dla braci polskich, później przeniósł się do Rakowa, gdzie w 1600 roku jego drukarnię przejął zięć Sebastian Sternacki.