XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 13 września

Petycja szlachty litewskiej i ruskiej w sprawie unii z Polską

13 września 1562 roku szlachta litewska i ruska zebrana pod Witebskiem uchwaliła petycję do Zygmunta II Augusta w sprawie ustanowienia unii z Polską. Wikipedia 1562 w polityce Motywacją szlachty była głównie potrzeba wspólnej polityki wobec cara i w przyszłości konieczność wyboru wspólnego władcy. Sucheni-Grabowska Anna, "Spory królów ze szlachtą w złotym wieku. Wokół egzekucji praw", 1988, str. 20

Miejsce wydarzenia: Witebsk Położenie geograficzne na mapie