XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 17 września

Zmarł książę Jan V Zatorski, a jego księstwo przyłączono do Polski

17 września 1513 roku zginął tragicznie Jan V, książę zatorski, zamordowany przez polskiego szlachcica Wawrzyńca Myszkowskiego ze Spytkowic. Wikipedia Jan V Zatorski Książę nie posiadał legalnych potomków, w 1494 roku zawarł układ z Janem Olbrachtem, w którym za 80 tys. florenów sprzedał prawa do swych ziem, zachowując dożywotnio tytuł książęcy. Po śmierci księcia, lokalna szlachta złożyła w październiku przysięgę wierności królowi polskiemu, a samo księstwo przyłączono do Polski. Wikipedia Księstwo zatorskie Oficjalny akt inkorporacji do województwa krakowskiego podpisano jednak dopiero w 1564 roku na sejmie w Warszawie.

Miejsce wydarzenia: księstwo zatorskie Położenie geograficzne na mapie