XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 18 września

Instrukcja kanclerza Osieckiego w sprawie traktowania więźniów

18 września 1550 roku kanclerz koronny Osiecki wydał instrukcję staroście rawskiemu dotyczącą traktowania więźniów. Instrukcja mówiła także o opiece moralnej nad skazanymi. Woźniak Waldemar, "Duszpasterstwo więzienne a resocjalizacja", Studia Teologiczne 20, 225-242, 2002, str. 226 Bieda Justyna, "Cele i organizacja zakładów karnych w I Rzeczypospolitej", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 94, 2015, str. 89 Kanclerz zalecał m.in. by nauki duchowne były więźniom dawane, by nad ich obyczajami mieć baczność.