XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 22 września

Udar Albrechta Hohnzollerna

22 września 1563 roku podczas tzw. "wojny orzechowej", dowodzący wojskami  pruskimi Albrecht Hohenzollern doznał udaru mózgu. Łopatecki Karol, "Twórczość wojskowa Albrechta Hohenzollerna. Uwagi nad trzema manuskryptami przypisanymi w latach 2009-2014 Albrechtowi Hohenzollernowi", Odrodzenie i Reformacja w Polsce, LIX 2015 Książę mimo swoich 73 lat wyruszł wówczas osobiście na czele pospolitego ruszenia przeciw Erykowi Brunszwickiemu, zapłacił jednak za to zdrowiem i już do końca życia borykał się  z częściowym paraliżem. Zmarł pięć lat później, jednak nie z powodu komplikacji po ciężkiej chorobie z 1563 roku, ale w wyniku epidemii dżumy, która nawiedziła Prusy. Wikipedia Albert, Duke of Prussia Tego samego dnia (20 marca 1568 roku) 16 godzin po Albrechcie, zmarła jego żona Anna Maria.