XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 23 września

Koronacja Jana Olbrachta na Wawelu

23 września 1492 roku w Krakowie, w katedrze na Wawelu Jan Olbracht został koronowany na króla Polski. Godlewski Łukasz, "Ewolucja poglądów Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka w kwestii kształtu unii polsko-litewskiej", Białostockie Teki Historyczne, tom 14/2016, str. 16 Wikipedia Jan I Olbracht Koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński prymas Zbigniew Oleśnicki Wikipedia Zbigniew Oleśnicki (prymas) . Objęcie tronu polskiego przez Jana Olbrachta było najbardziej prawdopodobne, gdyż Kazimierz Jagielończyk tego właśnie syna polecił szlachcie Królestwa. Nie było to jednak całkiem pewne, gdyż kandydatów do tronu wysunięto kilku, m.in. braci Jana: Aleksandra - wielkiego księcia litewskiego, Władysława króla Czech i Węgier oraz Zygmunta. Istniało też stronnictwo piastowskie, popierające księcia mazowieckiego Janusza II, któremu przewodził prymas Oleśnicki. Ostatecznie uszanowano wolę zmarłego króla, podczas sejmu elekcyjnego w Piotrkowie 27 sierpnia 1492 roku jednogłośnie wybrano królem Jana Olbrachta.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie