XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 24 września

Batory ogłosił banicję Gdańska

24 września 1576 roku w Malborku Stefan Batory wydał dekret przeciwko Gdańszczanom, którzy odmawiali uznania go za króla i popierali Maksymiliana Habsburga. Korzon Tadeusz, "Dzieje wojen i wojskowości w Polsce", t. 2, 1912, str. 10 Król postanowił więc siłą zmusić miasto do uległości. Ogłoszono banicję Gdańska, rozpoczęto konfiskatę towarów należących do gdańskich kupców, spławianie zboża Wisłą do portu gdańskiego zostało zabronione. Batory kazał także aresztować dwóch gdańskich burmistrzów przybyłych w roli posłów. Rozpoczęła się wojna z Gdańskiem, która miała potrwać  do końca 1577 roku.

Miejsce wydarzenia: Malbork Położenie geograficzne na mapie