XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 3 września

Wybuchło powstanie chłopskie na Sambii

W nocy z 2 na 3 września 1525 roku we wsi Kaymen (ros. Zarech'ye) wybuchło powstanie chłopów sambijskich przeciw szlachcie. Wikipedia Powstanie w Sambii Wikipedia Saretschje (Kaliningrad, Gurjewsk) Chłopom przewodzili: Kacper, młynarz z Kaymen i Jan Gericke z Pobethe, komornik książęcy. Przyczyną niepokojów społecznych były wzrastające obciążenia podatkowe chłopów i wolnych pruskich, które miały naprawić zniszczone wojną z Polską w latach 1519-21 finanse państwa pruskiego. Uzbrojeni chłopi podążyli w stronę Królewca, nie atakując miasta, wzbudzając jednak panikę wśród pruskiej szlachty. Książę Albrecht Hohenzollern, przebywający wówczas poza Prusami, uzyskał pomoc wojskową z Polski. Jego oddziały stanęły naprzeciw buntowników pod wsią Lauthen, 30 października 1525 roku. Tam udało się skłonić chłopów do kapitulacji i złożenia broni, przywódców buntu stracono. Książę Albrecht wykorzystał później swój sukces i wdzięczność szlachty, i miast uzyskując korzystne uchwały podatkowe Małłek Janusz, "Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1542", Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 72, zeszyt 2, 1967, str. 103 podczas jesiennego zgromadzeniu stanów pruskich.

Miejsce wydarzenia: Kaymen Położenie geograficzne na mapie