XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 2 września

Jerzy Fryderyk Hohenzollern został opiekunem Albrechta Fryderyka, księcia Prus

2 września 1577 roku w Malborku Stefan Batory wystawił dokument, w którym oddał Albrechta Fryderyka Hohenzollerna, księcia Prus, pod opiekę margrabiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna. Małłek Janusz, Małłek-Grabowska Małgorzata, "Melancholia księcia pruskiego Albrechta Fryderyka (1553–1618)", Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2020, nr 3(309), str. 314 Było to konieczne ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym młodego księcia. Tym samym margrabia przejął realne rządy w Prusach, a historia zatoczyła koło - wiele lat wcześniej opiekunem małoletniego margrabiego Jerzego był jego stryj - książę pruski Albrecht, ojciec Albrechta Fryderyka. Wikipedia Jerzy Fryderyk Hohenzollern (1539–1603) 26 lutego 1578 roku Jerzy Fryderyk złożył hołd królowi Batoremu w Warszawie. Wcześniej zobowiązał się do wpłacenia do kasy królewskiej 200 tysięcy florenów. Odsunięty od władzy książę Albrecht Fryderyk stał się właściwie osobą prywatną, zmuszono go nawet do zamieszkania poza apartamentami zamkowymi. Żył pod opieką żony - księżnej Marii Eleonory, para miała siedmioro dzieci, lecz tylko córki dożyły wieku dorosłego. Najstarsza z nich - Anna - wydana za elektora branderburskiego była prababką króla Prus Fryderyka I. Książę Albrecht Fryderyk, syn ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, zmarł w 1618 roku. Władza nad Prusami i tytuł książęcy przeszły wówczas w ręce elektora branderburskiego Jana Zygmunta Hohenzollerna.

Miejsce wydarzenia: Malbork Położenie geograficzne na mapie