XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 30 września

Statut gdański dotyczący mistrzów ciesielskich

30 września 1555 roku Gdańsk wprowadził statut zobowiązujący kandydatów ma mistrzów ciesielskich do wykonania sztuki mistrzowskiej. Bogucka Maria, "Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV-XVII wieku", Warszawa 1962, str. 76 Cieśla pragnący zostać mistrzem cechowym musiał pokierować budową dwupiętrowego drewnianego domu. Podobne wymagania wprowadzano w XVI wieku także dla murarzy, musieli wykazać się budową komina, łuku sklepienia a w kolejnym wieku dodano obowiązek przygotowania projektu budynku.

Miejsce wydarzenia: Gdańsk Położenie geograficzne na mapie