XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 5 września

Zygmunt I Stary potwierdził przywilej lokacyjny Kielc

5 września 1535 roku Zygmunt I Stary wydał dokument z przywilejem lokacyjnym dla miasta Kielce, w którym potwierdzał posiadanie przez miasto prawa magdeburskiego, przyznawał prawo do odbywania trzech jarmarków rocznie, oraz cotygodniowych targów w soboty. UM Kielce Z kart historii Przyznał także dla Kielc ulgi celne, podatkowe i immunitet sądowy. Nie jest to jednak najstarszy zachowany przywilej lokacyjny dla Kielc, które prawa magdeburskie otrzymały w 1364 roku Wikipedia Historia Kielc , gdyż w Archiwum Kapitulnym w Krakowie znajduje się dokument z przywilejem lokacyjnym dla miasta wydany przez Kazimierza Jagiellończyka 12 grudnia 1459 roku. Guldon Romana, Zenon Guldon, "Przywilej lokacyjny Kielc z 1459 roku", Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, 9/1975, str. 309

Miejsce wydarzenia: Kielce Położenie geograficzne na mapie