XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 6 września

Kniaź Konstanty Wasyl Ostrogski zdobył zamek w Ostrogu

6 września 1553 roku kniaź Konstanty Konstanty Ostrogski zdobył zamek w Ostrogu, następnie porwał i zmusił swoją bratanicę Halszkę (Elżbietę) do ślubu z Dymitrem Sanguszko. Mironowicz Antoni, "Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim", Białystok 2020, str. 187 Halszka, córka księżnej Beaty Ostrogskiej z Kościeleckich Wikipedia Beata Łaska z Kościeleckich , dziedziczka wielkiego majątku, została wcześniej obiecana Sanguszce jednak księżna Ostrogska nie zamierzała tej obietnicy spełniać. Zygmunt II August uznał winnym Sanguszkę, skazał go na banicję i infamię. Ten zbiegł z żoną na Morawy, został tam jednak doścignięty i zamordowany przez Marcina Zborowskiego. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 117-118 Dalsze losy Halszki Ostrogskiej, również nie były szczęśliwe, w 1559 roku król będący jej prawnym opiekunem, zmusił ją do ślubu z wojewodą brzesko-kujawskim Łukaszem Górką. Mimo prób ucieczki i zawarcia kolejnego małżeństwa (nieuznanego przez Zygmunta Augusta), Halszka zmuszona była mieszkać w dobrach swojego męża, na zamku w Szamotułach, aż do jego śmierci w 1573 roku. Wikipedia Elżbieta Ostrogska Później przeniosła się na Ruś, gdzie zmarła. Jej ogromny majątek (ziemie o powierzchni zbliżonej do całego województwa wielkopolskiego) odziedziczył stryj Konstanty Wasyl Ostrogski.  

Miejsce wydarzenia: Ostróg Położenie geograficzne na mapie