XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 7 września

Papież Pius IV zatwierdził nominację Stanisława Słomowskiego na arcybiskupa lwowskiego

7 września 1565 roku papież Pius IV wydał bullę zatwierdzającą nominację Stanisława Słomowskiego na arcybiskupa lwowskiego, wystawioną pod koniec marca tego roku przez Zygmunta II Augusta. Wikipedia Stanisław Słomowski Internetowy Polski Słownik Biograficzny (Narodowy Instytut Audiowizualny) Stanisław Słomowski h. Abdank Stanisław Słomowski był wcześniej biskupem krakowskim, studiował na tamtejszej Akademii, doktorat obojga praw (kościelnego i świeckiego) uzyskał zaś we Włoszech. Zmarł w 1575 roku we Lwowie.