XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 15 października

Oblężenie Kiesi (Wenden) przez wojska Iwana Groźnego

15 października 1578 roku liczące 18 tys. żołnierzy wojska Iwana Groźnego dowodzone przez Iwana Juriewicza Golicyna rozpoczęły oblężenie Kiesi (niem. Wenden, dziś Cēsis na Łotwie). Łabędź Piotr, "Działalność wojskowa Krzysztofa Radziwiłła 'Pioruna' w latach 1572-1579", Zapiski Historyczne, t. LXXVI, z. 1, 2011, str. 36 Wikipedia Wojna polsko-rosyjska (1577–1582) Twierdzę tą wojska polskie odzyskały z rąk moskiewskich kilka miesięcy wcześniej a już wiosną 1578 roku oddziały Iwana Groźnego próbowały ją bezskutecznie odbić. Na wieść o oblężeniu pomoc załodze wysłał Mikołaj Radziwiłł, odsiecz pod wodzą Andrzeja Sapiehy, wspomagana przez oddziały szwedzkie, odniosła 21 października zwycięstwo nad wojskami Iwana Groźnego, znosząc zagrożenie dla twierdzy.

Miejsce wydarzenia: Kiesia Położenie geograficzne na mapie