XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 16 października

Pierwszy zbór braci polskich

16 października 1562 roku na skutek rozłamu w zborze kalwińskim w Krakowie powstał pierwszy zbór braci polskich, zwanych też arianami. Wikipedia Bracia polscy W 1563 roku podczas synodu w Pińczowie powołano Polski Mniejszy Kościół Reformowany. Sto lat później poprzez ustawy sejmowe 1658 roku Arianie zostali wypędzeni z Polski (o ile nie zdecydowali się przejść na katolicyzm). Większość z nich emigrowała, głównie do Holandii, Prus Książęcych i Siedmiogrodu.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie