XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 19 listopada

Zmarła Bona Sforza, królowa Polski

19 listopada 1557 roku w Bari zmarła Bona Sforza, królowa Polski, wielka księżna litewska, żona Zygmunta Starego. Wikipedia Bona Sforza Rok wcześniej po kilkuletnim konflikcie ze synem - Zygmuntem Augustem wyjechała z Polski do swojego dziedzicznego księstwa Bari. Tu została otruta przez jednego z dworzan Jana Wawrzyńca Pappacodę, działającego na zlecenie Habsburgów, którzy stali się beneficjentami sfałszowanego testamentu królowej. Nigdy też nie zwrócono pożyczki której Bona udzieliła doradcy cesarza Karola V, wielkiemu księciu Alby Wikipedia Fernando Álvarez de Toledo, 3rd Duke of Alba , który wówczas pełnił też funkcję wicekróla Neapolu. Pożyczka przeznaczona była na sfinansowanie wyprawy wojennej księcia przeciw papieżowi, wojska francuskie i papieskie uległy wówczas oddziałom księcia Alby a 430 tys. nigdy nie zwróconych spadkobiercom Bony dukatów przeszło do historii jako "sumy neapolitańskie".

Miejsce wydarzenia: Bari Położenie geograficzne na mapie