XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 20 listopada

Zygmunt August ogłosił artykuły wojskowe dla artylerzystów

20 listopada 1567 roku w obozie w Lebiedziewie ogłoszono artykuły wojskowe dla artylerzystów. Łopatecki Karol, "'Disciplina militaris' w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", 2012, str. 378 Przygotowywano wówczas wyprawę przeciw Moskwie w czasie trwającej od kilku lat wojny północnej. Król wraz z dworem i wojskami koronnymi zatrzymał się w dobrach Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, odbył się tam również obozowy zjazd szlachty. Autorem artykułów dla puszkarzy mógł być hetman dworny Roman Sanguszko. Regulacja przepisów obowiązujących ten rodzaj sił zbrojnych stała się konieczna wobec rozwoju jej liczebności (podczas popisu w Radoszkowicach zebrano 95 dział), rosło też znaczenie artylerii oraz jej poziom u przeciwnika czyli w wojskach moskiewskich. Akt podpisany przez Zygmunta Augusta liczył 13 artykułów, artykuł pierwszy głosił: Puszkarze a strzelcy z pomocnikami swemi ku teraźniejszej potrzebie wojennej Krola J. Mci przymowani a postanowieni powinni być mają Krolowi J. Mci, naszemu mciwemu panu, także też przełożonej zwierzchności swej od Krola J. Mci. danej a naznaczonej wiernie a pilnie służyć.

Miejsce wydarzenia: Lebiedziew Położenie geograficzne na mapie