XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 21 listopada

Komisja Morska w walce z przemytem towarów leśnych

21 listopada 1570 roku w Komisja Morska utworzona przez Zygmunta Augusta wystosowała list do nowego księcia pruskiego Albrechta Fryderyka z prośbą o możliwość udziału w kontroli handlu towarami leśnymi nielegalnie przewożonymi z Litwy na teren pruskiego okręgu Insterburg. Biskup Marian, "Zatargi Komisji Morskiej Zygmunta Augusta z władzami Prus Książęcych na przełomie 1570-1571 r.", Kwartalnik Historyczny R. 79 nr 2 (1972), str. 267 Król tworząc Komisję Morską, której zadaniem było wspieranie polskej floty kaperskiej zwalczającej handel z Moskwą, przewidywał finansowanie Komisji z dochodów z towarów leśnych pochodzących z lasów królewskich. Szybko okazało się, że znaczna część z nich jest przemycana z dóbr królewskich na Litwie do Prus Książęcych i tam spławiana do Królewca, bez uiszczania należnych ceł i podatków. Komisja poprosiła więc syna i następcę Albrechta Hohenzollerna o współpracę w kontroli tego procederu.