XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 22 listopada

Zmarł Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf

22 listopada 1548 roku w Poznaniu zmarł Bartłomiej z Bydgoszczy, mnich z zakonu bernardynów, autor słownika łacińsko-polskiego z 1532 roku. Jankowiak Lucyna Agnieszka, "Hasło LUTER w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy 1532 i 1544", Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza vol. 25 (45), nr 2, 2018, str. 61 Był kaznodzieją, mistrzem nowicjatu, gwardianem klasztoru bydgoskiego. Wikipedia Bartłomiej z Bydgoszczy Pochodzący z 1532 roku rękopis "Vocabularius ex Calepino, Breviloquo et Mamotrecto recollectus" zawierał 4486 haseł łacińskich i 4276 polskich odpowiedników. W 1544 roku Bartłomiej z Bydgoszczy opracował z kolei na marginesach słownika "Vocabularis breviloquus" Jana Reuchlina spis ponad 11 tysięcy polskich słów. Były to największe zbiory polskiego słownictwa pochodzące z pierwszej połowy XVI wieku.

Miejsce wydarzenia: Poznań Położenie geograficzne na mapie