XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 19 grudnia

Urodził się Jan Zborowski, hetman nadworny koronny

19 grudnia 1538 roku urodził się Jan Zborowski, hetman nadworny koronny, wcześniej sekretarz i dworzanin królewski. Wikipedia Jan Zborowski Walczył w Inflantach podczas pierwszej wojny północnej, podczas wojny Stefana Batorego z Gdańskiem pokonał oddziały gdańskie nad jeziorem Lubiszewskim, mimo znacznej przewagi przeciwnika. Wcześniej popierał Henryka Walezego i uczestniczył w poselstwie do Paryża, według przekazów to on zmusił Henryka do zaprzysiężenia gwarancji swobody wyznania wypowiadając słowa: Si non iurabis, non regnabis. Jeżeli nie przysięgniesz, nie będziesz panował. Sam Zborowski był luteraninem. Zmarł w 1603 roku.