XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 16 lipca

Wydano akt Articuli omnibus in universum militibus

16 lipca 1579 roku w obozie wojennym pod Świrem, gdzie koncentrowały się wojska Stefana Batorego przygotowujące się do wojny z Rosją, wydano akt Articuli omnibus in universum militibus zawierający przepisy, których miały przestrzegać oddziały w trakcie działań wojennych. Łopatecki Karol, "'Disciplina militaris' w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku", 2012, str. 223 Król organizował wówczas wyprawę w celu odzyskania utraconego kilkanaście lat temu Połocka. Artykuły wojskowe zawarte w akcie przygotował Mikołaj Mielecki - hetman wielki koronny, a opierały się one na wcześniejszych prawach wojskowych z czasów Zygmunta Augusta i artykułach hetmańskich wydanych podczas wyprawy mołdawskiej z 1572 r. Dodano artykuły zobowiązujące do przestrzegania norm obyczajowych i moralnych, poszanowania wojsk litewskich i najemnych oddziałów niemieckich i węgierskich. Wydany cztery dni wcześniej osobny edykt Batorego (Edictum Reginum Svirense, ex quo causae suscepti in Magnum Moscoviae Ducem belli cognoscersntur) zakazywał okrucieństwa wobec mieszkańców państwa moskiewskiego, wyraźnie otaczano też  ochroną miejsca kultu religijnego. Dokumenty te wykorzystywała także dyplomacja królewska w celach propagandowych by korzystnie zaprezentować się na tle moskiewskiego okrucieństwa.

Miejsce wydarzenia: Świr Położenie geograficzne na mapie