XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 17 lipca

Zjazd szlachty ziemi chełmskiej po śmierci Zygmunta Augusta

17 lipca 1572 roku w Krasnymstawie zebrał się zjazd szlachty chełmskiej zwołany przed podkomorzego chełmskiego Mikołaja Siennickiego. Adamkiewicz Sebastian, "Podróż Mikołaja Sienickiego po terytorium Korony w pierwszych miesiącach bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta (lipiec-październik 1572 r.)", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 85, 2010, str. 24 Była to jedna z pierwszych konfederacji (inną zawiązano w Krakowie 14 lipca) po śmierci króla Zygmunta II Augusta. Jej zwołanie wynikało właśnie z zaniepokojenia szlachty wywołanego pierwszymi wiadomościami o bezkrólewiu i możliwych niepokojach wewnętrznych w kraju. Szlachta nie mogąc nawiązać szybko kontaktu z wojewodą ruskim postanowiła samodzielnie zająć się utrzymaniem porządku, upoważniła Siennickiego oraz chorążego chełmskiego Stanisława Orzechowskiego do ścigania przestępstw i zwoływania lokalnego pospolitego ruszenia. Dubas-Urwanowicz Ewa, "Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta", Białystok 1998, str. 12-35 W czasie zjazdu podniesiono też problem formy wyboru nowego króla, szlachta chełmska opowiadała się za powszechnym prawem do udziału w elekcji.

Miejsce wydarzenia: Krasnystaw Położenie geograficzne na mapie