XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 25 lipca

Urodził się Świętosław Orzelski, starosta radziejowski i poseł na sejm

25 lipca 1549 roku w Orlem urodził się Świętosław Orzelski, starosta radziejowski, poseł na sejm, luteranin. Wikipedia Świętosław Orzelski W 1573 r. w czasie sejmu konwokacyjnego domagał się przeprowadzenia śledztwa w sprawie śmierci Zygmunta II Augusta. W 1582 r. wygłosił w imieniu sejmu mowę dziękczynną ku czci Stefana Batorego w uznaniu jego zwycięskiej wojny z Moskwą. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 160-282 Był także historykiem, autorem dzieła opisującego czasy wielkiego bezkrólewia w latach 1572-1576 - Interregni Poloniae libri VIII Wikipedia Interregni Poloniae libri VIII wydanego w XIX wieku po polsku jako: Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli Dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 aż do r. 1576. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Bezkrólewia ksiąg ośmioro

Miejsce wydarzenia: Orle Położenie geograficzne na mapie