XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 26 lipca

Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa przeciw hospodarowi mołdawskiemu

26 lipca 1509 roku Zygmunt I Stary wyruszył z Krakowa prowadząc wojska zaciężne w kierunku Gródka koło Lwowa, gdzie zbierało się zwołane wcześniej pospolite ruszenie. Bołdyrew Aleksander, "Pochody wojenne polskich wojsk zaciężnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty)", Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 12/2, 2011, str. 14 Król rozpoczął w ten sposób kampanię odwetową przeciw hospodarowi mołdawskiemu. Wojna z Mołdawią, toczona głównie o sporny obszar Pokucia, trwała z przerwami już od siedmiu lat. W czerwcu 1509 roku Bogdan III Jednooki dokonał najazdu na terytorium Królestwa Polskiego, oblegając nawet Lwów. Przygotowana w odpowiedzi wyprawa polska, licząca około 20 tysięcy żołnierzy zaciężnych, pospolitego ruszenia i oddziałów obrony potocznej wyruszyła w początkach sierpnia na Pokucie. Armia królewska dowodzona przez Mikołaja Kamienieckiego dotarła do stolicy Mołdawii - Suczawy - i rozpoczęła trzytygodniowe oblężenie, lecz bez powodzenia. Podczas odwrotu doszło 4 października 1509 roku do bitwy w okolicy Chocimia, nad Dnieprem, wygranej przez siły polskie. Wikipedia Bitwa pod Chocimiem (1509) Pokonany Bogdan III zgodził się w 1510 podpisać pokój a sporne terytorium Pokucia przypadło Polsce.

Miejsce wydarzenia: Kraków Położenie geograficzne na mapie