XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 1 sierpnia

Odnowiono traktat pokojowy między Koroną a Turcją

1 sierpnia 1553 roku odnowiono w Stambule traktat pokojowy między Sulejmanem I Wspaniałym a Zygmuntem II Augustem. Szutkiewicz Bartosz, "Polska a Mołdawia w latach 1551–1572", Białostockie Teki Historyczne, tom 7/2009, str. 14 Traktat w imieniu Korony negocjował wojewoda lwowski Stanisław Tęczyński. O odnowienie wygasłego w 1548 roku traktatu z Turcją zabiegał Zygmunt August. Starając się o przychylność sułtana król odwołał z twierdzy Bar rotmistrza obrony potocznej Bernarda Pretwicza, znanego ze zwalczania tatarskich napadów na ziemie Korony jak i z odwetowych najazdów na pogranicze tureckie. Zygmunt August odżegnał się także od interwencji wojsk hetmana Mikołaja Sieniawskiego w Mołdawii, która jesienią 1552 roku doprowadziła do osadzenia na tronie hospodarskim Aleksandra Lapuszneanu, hołdu nowego hospodara złożonego przed hetmanem nie przyjął. Dziubiński Andrzej, "Polsko-litewskie napady na tureckie pogranicze czarnomorskie w epoce dwu ostatnich Jagiellonów", Kwartalnik Historyczny, Rocznik CIII, nr 3, 1996, str. 64-65 Stworzyło to korzystny klimat do odnowienia traktatu pokojowego, który uregulował także sprawę odszkodowań za szkody wynikające z pogranicznych starć - wzajemne odszkodowania umorzono. W Archiwum Głównym Akt Dawnych Archiwum Główne Akt Dawnych Traktatowe dokumenty tureckie (`ahdname) ze zbiorów AGAD zachowała się do dziś kopia traktatu, wystawiona w 1554 roku przez sułtana na prośbę Zygmunta Augusta.

Miejsce wydarzenia: Stambuł Położenie geograficzne na mapie