XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 11 sierpnia

Wojska Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie Połocka

11 sierpnia 1579 roku wojska Stefana Batorego rozpoczęły oblężenie Połocka, bronionego przez oddziały moskiewskie dowodzone przez kniazia Wasyla Iwanowicza Tielatiewskiego. Łopatecki Karol, "Oblężenie i zdobycie warownej twierdzy połockiej przez Najjaśniejszego Króla Polski Stefana – wykorzystanie kartografi i podczas planowania taktycznego1", TERMINUS, t. 19 (2017), z. 4 (45), str. 708-724 Tego dnia król dokonał rekonesansu objeżdzając miasto a następnie odbył naradę wojenną z kanclerzem Janem Zamoyskim, Kasprem Bekieszem, i hetmanem Mikołajem Mieleckim, którą przerwało samowolne rozpoczęcie oblężenia przez zaciężne oddziały piechoty niemieckiej. Następnego dnia do ataku na miasto przystąpiła piechota węgierska Bekiesza. Połock poddał się 30 sierpnia, obrońcom pozwolono odejść wraz z rodzinami i dobytkiem, Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 217-218 w ręce zwycięzców wpadło 38 dział, 300 hakownic i 600 rusznic. Wikipedia Wojna polsko-rosyjska (1577–1582) Miasto pozostawało częścią Rzeczypospolitej aż do I rozbioru w 1772 roku.

Miejsce wydarzenia: Połock Położenie geograficzne na mapie