XVI wiek (beta) API Github Twitter
Poprzedni : Dzień : Następny

Co wydarzyło się 22 sierpnia

Bitwa pod Obertynem

22 sierpnia 1531 roku pod Obertynem wojska polskie hetmana Jana Tarnowskiego pokonały oddziały hospodara mołdawskiego Piotra Raresza. Grzybowski Stanisław, "Dzieje Polski i Litwy (1506-1648)", Wielka Historia Polski t.4, Kraków 2000, str. 71-72 Bitwa była efektem kolejnej odsłony wieloletniego sporu o Pokucie, między Królestwem Polskim a Mołdawią. Raresz już w 1530 roku zaczął domagać się zwrotu tych ziem, licząc na ochronę ze strony Turcji, próbował też organizować sojusz z Habsburgami i Wielkim Księstwem Moskiewskim. Oddziały mołdawskie wkroczyły na sporne terytorium pod koniec 1530 roku początkowo odnosząc nawet sukcesy, jednak wkrótce dyplomatom Zygmunta Starego udało się uzyskać w Stambule zapewnienie ze strony sułtana o braku poparcia dla hospodara mołdawskiego. Przygotowano wyprawę, którą dowodził hetman wielki koronny Jan Tarnowski. Do spotkania z głównymi siłami mołdawskimi doszło koło wsi Obertyn, gdzie mimo ponad trzykrotnej przewagi przeciwnika sprawnie dowodzone wojska polskie odniosły zwycięstwo zadając mu ciężkie straty. Wikipedia Bitwa pod Obertynem W 1532 roku zawarto rozejm, Pokucie pozostało w rękach polskich. Samo zwycięstwo Tarnowskiego przeszło do legendy, podkreślano kunszt militarny wojska jak i samego hetmana, który dwadzieścia lat później wydał ceniony podręcznik sztuki wojennej "Consilium rationis bellicae".

Miejsce wydarzenia: Obertyn Położenie geograficzne na mapie